Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale.
Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice dupa urmatoarea regula: elementele numere prime se inlocuiesc cu rasturnatul lui, iar cele neprime cu suma divizorilor lor. Sa se afiseze matricea obtinuta.
Se vor scrie functii separate pentru fiecare dintre urmatoarele operatii:
- determinarea primalitatii unui numar natural
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calculul sumei divizorilor unui numar natural
- citirea unei matrici
- afisare unei matrici
- parcurgerea unei matrici si realizarea modificarilor cerute.
Exemplu:
date.in
3 4
25 121 45 17
800 432 31 76
77 78 98 43
date.out
31 133 78 71
1953 1240 13 140
96 168 171 34


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int sumadiv(int n)
{
  int s=0;
  for(int d=1;d<=n;d++)
    if(n%d==0) s=s+d;
  return s;
}

void citire(int &n, int &m, int a[100][100])
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void afisare(int n, int m, int a[100][100])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<a[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  fout<<endl;
}

void inlocuire(int n, int m, int a[100][100])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(prim(a[i][j])) a[i][j]=rast(a[i][j]);
      else a[i][j]=sumadiv(a[i][j]);
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m;
  citire(n,m,a);
  afisare(n,m,a);
  inlocuire(n,m,a);
  afisare(n,m,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro