Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale.
Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice dupa urmatoarea regula: elementele numere prime se inlocuiesc cu rasturnatul lui, iar cele neprime cu suma divizorilor lor. Sa se afiseze matricea obtinuta.
Se vor scrie functii separate pentru fiecare dintre urmatoarele operatii:
- determinarea primalitatii unui numar natural
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calculul sumei divizorilor unui numar natural
- citirea unei matrici
- afisare unei matrici
- parcurgerea unei matrici si realizarea modificarilor cerute.
Exemplu:
date.in
3 4
25 121 45 17
800 432 31 76
77 78 98 43
date.out
31 133 78 71
1953 1240 13 140
96 168 171 34

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int sumadiv(int n)
{
  int s=0;
  for(int d=1;d<=n;d++)
    if(n%d==0) s=s+d;
  return s;
}

void citire(int &n, int &m, int a[100][100])
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void afisare(int n, int m, int a[100][100])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<a[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  fout<<endl;
}

void inlocuire(int n, int m, int a[100][100])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(prim(a[i][j])) a[i][j]=rast(a[i][j]);
      else a[i][j]=sumadiv(a[i][j]);
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m;
  citire(n,m,a);
  afisare(n,m,a);
  inlocuire(n,m,a);
  afisare(n,m,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian