Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza suma divizorilor primi ai lui n. Folosind aceasta functie sa se determine daca un numar natural x este prim.#include<iostream>
using namespace std;

int Divizori( int n )
{
  int x = 2 , s = 0;
  while ( n != 1 )
  {
     if ( n % x == 0 )
     {
        s = s + x;
        while ( n % x == 0 )
           n = n/x;
     }
     else
       x++;
  }
  return s; 
}

int main()
{
  int x;
  cin >> x;
  if ( Divizori(x) == x)
    cout << "Este prim";
  else
    cout << "Nu este prim";
  system("pause");
  return 0;
}
      

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian