Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 3

int sdiv(int n)
{
  int s=0;
  for(int i=2;i<=n/2;i++)
    if(n%i==0) s=s+i;
  return s;
}

int sPar1(int n)
{
  n++;
  while(n%2==1 || sdiv(n)%2==1) n++;
  return n;
}

sau

int sPar(int n)
{
  int s;
  do
  {
    n++;
    s=0;
    for(int i=2;i<=n/2;i++)
      if(n%i==0) s=s+i;
  }
  while(n%2==1 || s%2==1);
  return n;
}


22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian