Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti urmatoarele functii:
- cmmdc - cu trei parametri a, b si c numere naturale, care calculeaza cel mai mare divizor comun al lui a si b si il furnizeaza prin parametrul c.
- oglindit - cu doi parametri n si r numere naturale, care calculeaza oglinditul lui n si il furnizeaza prin parametrul r.
- cifre - cu trei parametri n, p si i numere naturale, care calculeaza numarul format cu cifrele pare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre pare si il furnizeaza prin parametrul p, calculeaza numarul format cu cifrele impare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre impare si il furnizeaza prin parametrul i.
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca numarul format cu cifrele pare ale si numarul format cu cifrele impare ale lui n sunt prime ntre ele. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=3324519 cele doua numere sunt 24 si 33519 si ele nu sunt prime intre ele.
Pentru n=419 cele doua numere sunt 4 si 19 si ele sunt prime intre ele.
OBS: Numarul n nu are cifre nule.

#include <iostream>
using namespace std;

void cmmdc(int a, int b, int &c)
{
  while(b!=0)
  {
    int r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  c=a;
}

void oglindit(int n, int &r)
{
  r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
}

void cifre(int n, int &p, int &i)
{
  int r;
  p=i=0;
  oglindit(n,r);
  while(r>0)
  {
    if(r%2==0) p=p*10+r%10;
    else i=i*10+r%10;
    r=r/10;
  }
}

int main()
{
  int n,a,b,c;
  cin>>n;
  cifre(n,a,b);
  cmmdc(a,b,c);
  if(c==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian