Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloanea cu elemente numere naturale. Sa se ordoneze crescator liniile din matrice care contin un numar maxim de elemente numere prime si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
n=4 m=5
matricea
3 5 4 6 6
3 5 7 2 1
5 5 6 8 1
5 7 11 4 3
se va obtine matricea
3 5 4 6 6
1 2 3 5 7
5 5 6 8 1
3 4 5 7 11
(deoarece liniile 2 si 4 au cate 4 numere prime si acesta e numarul maxim)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100][100], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int i=2;i*i<=n;i++)
    if(n%i==0) return 0;
  return 1;
}

int nr_prime(int a[100][100], int m, int i)
{
  int k=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(prim(a[i][j])) k++;
  return k;
}

int max_prime(int a[100][100], int n, int m)
{
  int maxx=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(nr_prime(a,m,i)>maxx)
      maxx=nr_prime(a,m,i);
  return maxx;
}

void inter(int &x, int &y)
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}
/*
void sort(int a[], int n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(a[i]>a[j])
        inter(a[i],a[j]);
}
*/
void ordon(int a[100][100], int m, int x)
{
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
      if(a[x][i]>a[x][j])
      inter(a[x][i], a[x][j]);
}

void solve(int a[100][100], int n, int m)
{
  int maxx=max_prime(a,n,m);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(nr_prime(a,m,i)==maxx)
      ordon(a,m,i);
      //sort(a[i],m);
}

void afisare(int a[100][100], int n, int m)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<a[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int main()
{
  int a[100][100], n,m;
  citire(a,n,m);
  solve(a,n,m);
  afisare(a,n,m);
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian