Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste o matrice cu n linii si m coloanea cu elemente numere naturale. Sa se ordoneze crescator liniile din matrice care contin un numar maxim de elemente numere prime si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
n=4 m=5
matricea
3 5 4 6 6
3 5 7 2 1
5 5 6 8 1
5 7 11 4 3
se va obtine matricea
3 5 4 6 6
1 2 3 5 7
5 5 6 8 1
3 4 5 7 11
(deoarece liniile 2 si 4 au cate 4 numere prime si acesta e numarul maxim)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100][100], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int i=2;i*i<=n;i++)
    if(n%i==0) return 0;
  return 1;
}

int nr_prime(int a[100][100], int m, int i)
{
  int k=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(prim(a[i][j])) k++;
  return k;
}

int max_prime(int a[100][100], int n, int m)
{
  int maxx=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(nr_prime(a,m,i)>maxx)
      maxx=nr_prime(a,m,i);
  return maxx;
}

void inter(int &x, int &y)
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}
/*
void sort(int a[], int n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(a[i]>a[j])
        inter(a[i],a[j]);
}
*/
void ordon(int a[100][100], int m, int x)
{
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
      if(a[x][i]>a[x][j])
      inter(a[x][i], a[x][j]);
}

void solve(int a[100][100], int n, int m)
{
  int maxx=max_prime(a,n,m);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(nr_prime(a,m,i)==maxx)
      ordon(a,m,i);
      //sort(a[i],m);
}

void afisare(int a[100][100], int n, int m)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<a[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int main()
{
  int a[100][100], n,m;
  citire(a,n,m);
  solve(a,n,m);
  afisare(a,n,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro