Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si un sir de n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa de elemente din sirul citit care respecta urmatoarele doua conditii:
- fiecare element din secventa este format numai din cifre de 0 si 1.
- fiecare element din secventa cu exceptia primului contine cu exact 1 mai putine cifre de 1 decat cel anterior.
Exemplu:
date.in
13
7 101 111 1100 1 3 100111 111 10001 1 100 8
date.out
100111 111 10001 1
Sugestie:
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- determinarea daca un numar natural e format numai din cifre de 0 si 1
- numararea cifrelor de 1 dintr-un numar natural

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100], int &n)
{//citirea lui n si a vectorului cu n elemente
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>a[i];
}

int verif01(int n)
{
  while(n>0)
  {
    if(n%10>1) return 0;
    n=n/10;
  }
  return 1;
}

int nr1(int n)
{
  int k=0;
  while(n>0)
  {
    if(n%10==1) k++;
    n=n/10;
  }
  return k;
}

void secvmax(int a[], int n)
{
  int maxx=0;
  int l=1,p;
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(verif01(a[i]) && verif01(a[i-1]) && nr1(a[i])==nr1(a[i-1])-1)
    {
      l++;
      if(l>maxx)
      {
        maxx=l;
        p=i;
      }
    }
    else l=1;
  for(int i=p-maxx+1; i<=p;i++)
      fout<<a[i]<<" ";
}

int main()
{
  int a[100], n;
  citire(a,n);
  secvmax(a,n);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian