Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze toate perechile de elemente din vector care sunt formate din elemente prime intre ele.
Ex: Pentru vectorul 34 22 15 77 50 se vor afisa perechile:
34 15
34 77
22 15
15 77
77 50

#include<fstream.h>

ifstream fin("p.in");
ofstream fout("p.out");

void citire(int a[100], int &n)
{ int i;
  fin>>n;
  for(i=1; i<=n; i++)
  fin>>a[i];
}

int cmmdc(int x, int y)
{ while(x!=y)
  if(x>y)
  x=x-y;
  else y=y-x;
  return x;
}
int main()
{ int a[100], n, i , j;
  citire(a,n);
  for(i=1; i<=n; i++)
   for(j=i+1; j<=n; j++)
  if(cmmdc(a[i],a[j])==1)
  fout<<a[i]<<" "<<a[j]<<endl;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian