Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze numerele obtinute prin permutarea circulara a cifrelor lui n. Nu se vor folosi tablouri sau siruri de caractere.

#include<iostream>

using namespace std;

int Permutare(int n )
{
  int i , p = 1;  
  int x = n;  
  while ( x > 9 )
  {
     x = x/10;
     p = p * 10;   
  }  
  n = n%p*10 + x;  
  return n;
}

int NrCifre(int n )
{
  int nr = 0;
  while ( n )
  {
   nr++;
   n /=10;
  }  
  return nr;
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;  
  for ( int i = 1; i <= NrCifre(n);i++)
  {
  n = Permutare(n);
  cout << n;
  cout << '\n';
  }
  system("Pause");  
  return 0;
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian