Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n. Exemplu: p10(418) => 1000
- prim - cu un parametru n numar natural, care returneaza 1 daca n este prim si 0 altfel. Exemplu: prim(418) => 0
- divpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari. Exemplu: divpari(18) => 2618 (din 2, 6 si 18)
- divimpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari. Exemplu: divpari(18) => 139
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.


#include <iostream>

using namespace std;

int p10(int n)
{
  int p=1;
  while(n>=p)
    p=p*10;
  return p;
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  else if(n%2==0 && n!=2) return 0;
    else for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
        if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int divpari(int n)
{
  int dp=0;
  for(int i=2;i<=n;i=i+2)
    if(n%i==0)
      dp=dp*p10(i)+i;
  return dp;
}

int divimpari(int n)
{
  int di=0;
  for(int i=1;i<=n;i=i+2)
    if(n%i==0)
      di=di*p10(i)+i;
  return di;
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  if(prim(divpari(n)+divimpari(n))==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro