Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n. Exemplu: p10(418) => 1000
- prim - cu un parametru n numar natural, care returneaza 1 daca n este prim si 0 altfel. Exemplu: prim(418) => 0
- divpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari. Exemplu: divpari(18) => 2618 (din 2, 6 si 18)
- divimpari - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari. Exemplu: divpari(18) => 139
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.

#include <iostream>

using namespace std;

int p10(int n)
{
  int p=1;
  while(n>=p)
    p=p*10;
  return p;
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  else if(n%2==0 && n!=2) return 0;
    else for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
        if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int divpari(int n)
{
  int dp=0;
  for(int i=2;i<=n;i=i+2)
    if(n%i==0)
      dp=dp*p10(i)+i;
  return dp;
}

int divimpari(int n)
{
  int di=0;
  for(int i=1;i<=n;i=i+2)
    if(n%i==0)
      di=di*p10(i)+i;
  return di;
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  if(prim(divpari(n)+divimpari(n))==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian