Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu doi parametri n si p numere naturale, care calculeaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n si o furnizeaza prin parametrul p.
- prim - cu doi parametri n si p numere naturale, care furnizeaza prin parametrul p valoarea 1 daca n este prim si 0 altfel.
- divizori - cu trei parametri n, p si i numere naturale, care calculeaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari si il furnizeaza prin parametrul p, precum si numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari si il furnizeaza prin parametrul i.
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.


#include <iostream>

using namespace std;

void p10(int n, int &p)
{
  p=1;
  while(n>=p)
    p=p*10;
}

void prim(int n, int &p)
{
  p=1;
  if(n==0 || n==1) p=0;
  else if(n%2==0 && n!=2) p=0;
    else for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
        if(n%d==0) p=0;
}

void divizori(int n, int &dp, int &di)
{
  di=dp=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(n%i==0)
      if(i%2==0)
      {
        int p;
        p10(i,p);
        dp=dp*p+i;
      }
      else
      {
        int p;
        p10(i,p);
        di=di*p+i;
      }

}

int main()
{
  int n,a,b,p;
  cin>>n;
  divizori(n,a,b);
  prim(a+b,p);
  if(p==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro