Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti urmatoarele functii:
- p10 - cu doi parametri n si p numere naturale, care calculeaza cea mai mica putere a lui 10 mai mare sau egala cu n si o furnizeaza prin parametrul p.
- prim - cu doi parametri n si p numere naturale, care furnizeaza prin parametrul p valoarea 1 daca n este prim si 0 altfel.
- divizori - cu trei parametri n, p si i numere naturale, care calculeaza numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii pari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori pari si il furnizeaza prin parametrul p, precum si numarul format prin lipirea (concatenarea) divizorii impari ale lui n sau 0 daca n nu are divizori impari si il furnizeaza prin parametrul i.
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca suma dintre numarul format cu divizorii pari si numarul format cu divizorii impari ale lui n este numar prim. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=18 cele doua numere sunt 2618 si 139, iar suma lor 2637 nu este numar prim.
Pentru n=13 cele doua numere sunt 0 si 113, iar suma lor 113 este numar prim.

#include <iostream>

using namespace std;

void p10(int n, int &p)
{
  p=1;
  while(n>=p)
    p=p*10;
}

void prim(int n, int &p)
{
  p=1;
  if(n==0 || n==1) p=0;
  else if(n%2==0 && n!=2) p=0;
    else for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
        if(n%d==0) p=0;
}

void divizori(int n, int &dp, int &di)
{
  di=dp=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(n%i==0)
      if(i%2==0)
      {
        int p;
        p10(i,p);
        dp=dp*p+i;
      }
      else
      {
        int p;
        p10(i,p);
        di=di*p+i;
      }

}

int main()
{
  int n,a,b,p;
  cin>>n;
  divizori(n,a,b);
  prim(a+b,p);
  if(p==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian