Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Contruiti permutarile circulare ale vectorului a si afisati permutarea circulara care contine o secventa de lungime maxima formata din elemente ordonate strict crescator.
Exemplu:
n=6
a={3 6 7 5 1 2}
Permutarea care contine secventa maxima este {5 1 2 3 6 7} (sau {1 2 3 6 7 5})


#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int a[], int &n)//citeste n si vectorul a cu n elemente
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
}

void afisare(int a[], int n)//afiseaza cele n elemente din vectorul a
{
  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
}

void permuta(int a[], int n)//permuta cu o pozitie spre stanga
{
  int aux=a[1];//retinem primul element in aux
  for(int i=1;i<n;i++) a[i]=a[i+1];//mutam fiecare element cu o pozitie spre stanga
  a[n]=aux;//punem aux pe ultima pozitie
}

void permutari(int a[], int n, int b[])//realizeaza permutatile circulare si calculeaza lungimea
{  //secventei de lungime maxima si furnizeaza prin b permutarea in care s-a gasit secventa de
  //lungime maxima
  int maxx=0;//lungimea maxima a secventei
  int l;//lungimea secventei curente
  for(int k=1;k<=n;k++)
  {//repet de n ori pt cele n permutari circulare
    permuta(a,n);//permut cu o pozitie
    l=1;
    for(int i=1;i<n;i++) //parcurg permutarea
      if(a[i]<a[i+1])//elementele sunt in ordine strict crescatoare
      {
        l++;//maresc lungimea secventei curente
        if(l>maxx)//daca e mai mare ca lungimea maxima
        {
          maxx=l; //retin noua lungime maxima
          for(int j=1;j<=n;j++) b[j]=a[j];//copiez permutarea in b
        }
      }
      else l=1;//altfel reinitializez lungimea secventei
  }
}

int main()
{
  int a[100], n, b[100];
  citire(a,n);//citeste vectorul a
  permutari(a,n,b);//creeaza permutarile lui a si retine in b pe cea ceruta
  afisare(b,n);//afiseaza b
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro