Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Contruiti permutarile circulare ale vectorului a si afisati permutarea circulara care contine o secventa de lungime maxima formata din elemente ordonate strict crescator.
Exemplu:
n=6
a={3 6 7 5 1 2}
Permutarea care contine secventa maxima este {5 1 2 3 6 7} (sau {1 2 3 6 7 5})

#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int a[], int &n)//citeste n si vectorul a cu n elemente
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
}

void afisare(int a[], int n)//afiseaza cele n elemente din vectorul a
{
  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
}

void permuta(int a[], int n)//permuta cu o pozitie spre stanga
{
  int aux=a[1];//retinem primul element in aux
  for(int i=1;i<n;i++) a[i]=a[i+1];//mutam fiecare element cu o pozitie spre stanga
  a[n]=aux;//punem aux pe ultima pozitie
}

void permutari(int a[], int n, int b[])//realizeaza permutatile circulare si calculeaza lungimea
{  //secventei de lungime maxima si furnizeaza prin b permutarea in care s-a gasit secventa de
  //lungime maxima
  int maxx=0;//lungimea maxima a secventei
  int l;//lungimea secventei curente
  for(int k=1;k<=n;k++)
  {//repet de n ori pt cele n permutari circulare
    permuta(a,n);//permut cu o pozitie
    l=1;
    for(int i=1;i<n;i++) //parcurg permutarea
      if(a[i]<a[i+1])//elementele sunt in ordine strict crescatoare
      {
        l++;//maresc lungimea secventei curente
        if(l>maxx)//daca e mai mare ca lungimea maxima
        {
          maxx=l; //retin noua lungime maxima
          for(int j=1;j<=n;j++) b[j]=a[j];//copiez permutarea in b
        }
      }
      else l=1;//altfel reinitializez lungimea secventei
  }
}

int main()
{
  int a[100], n, b[100];
  citire(a,n);//citeste vectorul a
  permutari(a,n,b);//creeaza permutarile lui a si retine in b pe cea ceruta
  afisare(b,n);//afiseaza b
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian