Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home » Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul matrice.in se citesc două numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000].
Afisati ordine strict crescătoare elementele din matrice care au proprietatea că se află pe linii care au elementele în ordine strict crescătoare sau strict descrescătoare. (Se va folosi algoritmul de interclasare).
Afisarea se va face in fisierul matrice.out.
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("interlin.in");
ofstream fout("interlin.out");

void citire(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
}

void afisare(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[i]<<" ";
}

int verifscresc(int A[], int n)
{
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i]<=A[i-1]) return 0;
  return 1;
}

int verifsdesc(int A[], int n)
{
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i]>=A[i-1]) return 0;
  return 1;
}

void reuniune(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int &k)
{
  k=0;
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(A[i]<B[j]) C[++k]=A[i++];
    else if(B[j]<A[i]) C[++k]=B[j++];
       else { C[++k]=A[i++]; j++; }
  while(i<=n) C[++k]=A[i++];
  while(j<=m) C[++k]=B[j++];
}

void copiaza(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i];
}

void copiazainvers(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[n+1-i];
}

int main()
{
  int n,m,X[10001],B[10001],k=0;
  int Y[10001],p,Z[10001],r;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    citire(B,m);
    if(verifscresc(B,m) || verifsdesc(B,m))
      {
        if(verifscresc(B,m)) copiaza(B,m,Y,p);
        else copiazainvers(B,m,Y,p);
        reuniune(X,k,Y,p,Z,r);
        copiaza(Z,r,X,k);
      }
  }
  afisare(X,k);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro