Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000].
Afisati ordine strict cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe linii care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (Se va folosi algoritmul de interclasare).
Afisarea se va face in fisierul matrice.out.
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("interlin.in");
ofstream fout("interlin.out");

void citire(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
}

void afisare(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[i]<<" ";
}

int verifscresc(int A[], int n)
{
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i]<=A[i-1]) return 0;
  return 1;
}

int verifsdesc(int A[], int n)
{
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i]>=A[i-1]) return 0;
  return 1;
}

void reuniune(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int &k)
{
  k=0;
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(A[i]<B[j]) C[++k]=A[i++];
    else if(B[j]<A[i]) C[++k]=B[j++];
       else { C[++k]=A[i++]; j++; }
  while(i<=n) C[++k]=A[i++];
  while(j<=m) C[++k]=B[j++];
}

void copiaza(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i];
}

void copiazainvers(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[n+1-i];
}

int main()
{
  int n,m,X[10001],B[10001],k=0;
  int Y[10001],p,Z[10001],r;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    citire(B,m);
    if(verifscresc(B,m) || verifsdesc(B,m))
      {
        if(verifscresc(B,m)) copiaza(B,m,Y,p);
        else copiazainvers(B,m,Y,p);
        reuniune(X,k,Y,p,Z,r);
        copiaza(Z,r,X,k);
      }
  }
  afisare(X,k);
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian