Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentand numarul de elemente din vector si citeste numarul n si elementele vectorului x.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentnd numarul de elemente din vector. Functia calculeaza si returneaza suma obtinuta adunnd ultima cifra din fiecare element al vectorului x.
c) Folosind functiile de mai sus sa se citeasca un vector si sa se afiseze valoarea obtinuta prin adunarea ultimei cifre din fiecare element al vectorului.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100], int &n)
{
	int i;
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
}

int suma(int a[100], int n)
{
	int i,s=0;
	for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i]%10;
	return s;
}

int main()
{
	int a[100], i,n;
	citire(a,n);
	fout<<suma(a,n);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian