Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care elementele sunt completate astfel:
- elementele de pe diagonala principala sunt egale cu 0
- elementele de pe linia i de sub diagonala principala sunt egale cu i
- elementele de pe linia i de deasupra diagonalei principale sunt egale cu al i-lea numar prim.
Se vor scrie functii pentru:
- verificarea daca un numar este prim
- calculul celui de-al i-lea numar prim
- afisarea matricii
Exemplu:
Pentru n=5 se obtine matricea:
0 2 2 2 2
2 0 3 3 3
3 3 0 5 5
4 4 4 0 7
5 5 5 5 0


#include <iostream>
using namespace std;

int prim(int n)//verifica daca un numar este prim
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int primm(int m)//returneaza al m-lea numar prim
{
  int k=0, x=2;
  while(k<m)
  {
    if(prim(x)) k++;
    x++;
  }
  return x-1;
}

void afis(int a[10][10], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
}

int main()
{
  int n, a[10][10];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i==j) a[i][j]=0;
      else if(i>j) a[i][j]=i;
         else a[i][j]=primm(i);
  afis(a,n);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro