Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care elementele sunt completate astfel:
- elementele de pe diagonala principala sunt egale cu 0
- elementele de pe linia i de sub diagonala principala sunt egale cu i
- elementele de pe linia i de deasupra diagonalei principale sunt egale cu al i-lea numar prim.
Se vor scrie functii pentru:
- verificarea daca un numar este prim
- calculul celui de-al i-lea numar prim
- afisarea matricii
Exemplu:
Pentru n=5 se obtine matricea:
0 2 2 2 2
2 0 3 3 3
3 3 0 5 5
4 4 4 0 7
5 5 5 5 0

#include <iostream>
using namespace std;

int prim(int n)//verifica daca un numar este prim
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int primm(int m)//returneaza al m-lea numar prim
{
  int k=0, x=2;
  while(k<m)
  {
    if(prim(x)) k++;
    x++;
  }
  return x-1;
}

void afis(int a[10][10], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
}

int main()
{
  int n, a[10][10];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i==j) a[i][j]=0;
      else if(i>j) a[i][j]=i;
         else a[i][j]=primm(i);
  afis(a,n);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian