Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie ordonare care primeste 3 parametri: un vector a cu maxim 100 de elemente numere intregi, un numar natural n reprezentand numarul efectiv de elemente din vectorul a si un numar natural k mai mic decat n. Functia ordoneaza crescator primele k elemente ale vectorului a si descrescator celelalte n-k.#include<iostream>
using namespace std;

int Ordonare( int a[100] , int n , int k)
{
  int i;
  int j;
  int aux = 0;
  for ( i = 1 ; i < k ; i++ )
    for ( j = i + 1; j <= k; j++ )
      if ( a[i] > a[j] )
      {
         aux = a[i];
         a[i] = a[j];
         a[j] = aux;
      }
      
  for ( i = k + 1 ; i < n ; i++ )
    for ( j = i + 1 ; j <= n ; j++ )
      if ( a[i] < a[j] )
      {
        aux = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = aux;
      }        
  
}

int main ()
{
  int a[100];
  int n;
  int k;
  cin >> n;
  cin >> k;  
  for ( int i = 1 ; i <= n ; i++ )
    cin >> a[i];    
  Ordonare( a , n , k );  
  for ( int i = 1; i <= n; i++ )
    cout<< a[i] << ' ';  
  system("pause");  
  return 0;
}    
  
    

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian