Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale distincte din intervalul [0,10000]. Interschimbati circular n sensul acelor de ceas cele 4 valori maxime din zonele N, E, S, V in care matricea este impartita de cele doua diagonale. Astfel, elementul din zona N va ajunge n E, cel din E n S, cel din S n V, iar cel din V n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- interschimbarea a doua elemente date prin indicii lor
- identificarea pozitiilor celor 4 valori maxime
- interschimbarea celor 4 elemente conform cerintei.


#include <iostream>

using namespace std;

void citire(int A[][101], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
}

void maxN(int A[][101],int n, int &imax, int &jmax)
{
  int maxx=0;
  for(int i=1;i<=n/2;i++)
    for(int j=i+1;j<n+1-i;j++)
      if(A[i][j]>maxx) {maxx=A[i][j]; imax=i; jmax=j; }
}

void maxS(int A[][101],int n, int &imax, int &jmax)
{
  int maxx=0;
  for(int i=n/2+1;i<=n;i++)
    for(int j=n+1-i+1;j<i;j++)
      if(A[i][j]>maxx) {maxx=A[i][j]; imax=i; jmax=j; }
}

void maxV(int A[][101],int n, int &imax, int &jmax)
{
  int maxx=0;
  for(int i=2;i<=n-1;i++)
    for(int j=1;j<min(i,n+1-i);j++)
      if(A[i][j]>maxx) {maxx=A[i][j]; imax=i; jmax=j; }
}

void maxE(int A[][101],int n, int &imax, int &jmax)
{
  int maxx=0;
  for(int i=2;i<=n-1;i++)
    for(int j=max(i,n+1-i)+1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]>maxx) {maxx=A[i][j]; imax=i; jmax=j; }
}

void inter(int A[][101], int i, int j, int x, int y)
{
  int aux=A[i][j];
  A[i][j]=A[x][y];
  A[x][y]=aux;
}
void interNESV(int A[][101], int n)
{
  int ni,nj,si,sj,ei,ej,vi,vj;
  maxN(A,n,ni,nj);
  maxE(A,n,ei,ej);
  maxS(A,n,si,sj);
  maxV(A,n,vi,vj);
  inter(A,ni,nj,vi,vj);
  inter(A,vi,vj,si,sj);
  inter(A,si,sj,ei,ej);
}
int main()
{
  int A[101][101],n;
  citire(A,n);
  interNESV(A,n);
  afisare(A,n);
  return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian