Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Teza sem I.
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. (1p)
a) Afisati elementul minim din matrice. (1p)
b) Afisati cte dintre coloanele matricei au elementele n ordine strict cresctoare. (1p)
c) Afisati cte dintre coloanele matricei au elementele n ordine strict descresctoare. (1p)
d) Afisati ordine cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe coloane care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (3p) (Se va folosi algoritmul de interclasare, solutia ineficient cu sortare ia doar 1p)
Afisrile se vor face in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si apela functii cel putin pentru: citirea matricei, determinarea elementului minim din matrice, verificarea dac o coloan are elementele n ordine strict cresctoare, verificarea dac o coloan are elementele n ordine strict descresctoare, numrarea coloanelor cu elementele n ordine strict cresctoare, numrarea coloanelor cu elementele n ordine strict descresctoare, interclasarea a doi vectori, interclasarea coloanelor din matrice ntr-un vector, afisarea unui vector.
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
6 8
1 5 3 9 7 6 3 3
2 5 4 7 6 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5
4 3 6 3 4 6 7 4
5 2 7 2 3 6 8 3
6 2 8 1 2 6 9 2
se va afisa:
1
3
2
1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9
Explicatie:
Elementul minim este 1.
Exist 3 coloane cu elementele n ordine strict cresctoare.
Exist 2 coloane cu elementele n ordine strict descresctoare.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{//citeste dimensiunile si matricea
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[], int n)
{//afiseaza vectorul
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[i]<<" ";
}

int minim(int A[][101], int n, int m)
{//calculeaza si returneaza minimul
  int min=A[1][1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]<min)
        min=A[i][j];
  return min;
}

int verifscresc(int A[][101], int n, int j)
{//verifica daca coloana are elem. strict crescatoare
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i-1][j]>=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catecresc(int A[][101], int n, int m)
{//numara coloanele strict crescatoare
  int c=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(verifscresc(A,n,j))
      c++;
  return c;
}

int verifsdesc(int A[][101], int n, int j)
{//verifica daca coloana are elem. strict descrescatoare
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i-1][j]<=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catedesc(int A[][101], int n, int m)
{//numara coloanele strict descrescatoare
  int c=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(verifsdesc(A,n,j))
      c++;
  return c;
}

void interclasare(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int &k)
{//interclaseaza A si B in C
  k=0;
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(A[i]<B[j]) C[++k]=A[i++];
    else C[++k]=B[j++];
  while(i<=n) C[++k]=A[i++];
  while(j<=m) C[++k]=B[j++];
}

void copiazavector(int A[], int n, int B[], int &m)
{// B=A
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i];
}

void copiazacoloana(int A[][101], int n, int j, int B[], int &m)
{//copiez coloana j in vectorul B
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i][j];
}

void copiazacoloanainvers(int A[][101], int n, int j, int B[], int &m)
{//copiez invers coloana j in vectorul B
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[n+1-i][j];
}

void interclasarecoloane(int A[][101], int n, int m, int X[], int &k)
{
  int Y[10001],p,Z[10001],r;
  k=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(verifscresc(A,n,j) || verifsdesc(A,n,j))
    //coloana e ordonata
    {
      if(verifscresc(A,n,j)) //ordonata crescator
          copiazacoloana(A,n,j,Y,p);
      else //ordonata descrescator
          copiazacoloanainvers(A,n,j,Y,p);
      interclasare(X,k,Y,p,Z,r);//interclasez pe X cu Y in Z
      copiazavector(Z,r,X,k);//copiez pe Z in X
    }
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m,X[10001],k;
  citire(A,n,m);
  fout<<minim(A,n,m)<<endl;
  fout<<catecresc(A,n,m)<<endl;
  fout<<catedesc(A,n,m)<<endl;
  interclasarecoloane(A,n,m,X,k);
  afisare(X,k);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian