Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din vector cu palindromul cel mai apropiat de el.
Se vor scrie functii pentru:
- citire datelor
- afisarea vectorului
- calculul rasturnatului unui numar natural
- verificarea daca un numar natural este palindrom
- determinarea celui mai mic palindrom mai mare decat un numar n
- determinarea celui mai mare palindrom mai mic decat un numar n
- parcurgerea si modificare vectorului conform cerintei
Exemplu:
date.in
4
37 44 130 16
date.out
33 44 131 11


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int pal(int n)
{
  if(n==rast(n)) return 1;
  else return 0;
}

int pal_mare(int n)
{
  while(pal(n)==0) n++;
  return n;
}

int pal_mic(int n)
{
  while(pal(n)==0) n--;
  return n;
}

void citire(int &n, int v[100])
{
  fin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++) fin>>v[i];
}

void afisare(int n, int v[100])
{
  for(int i=0;i<n;i++) fout<<v[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void modificare(int n, int v[100])
{
  int p1,p2;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    p1=pal_mare(v[i]);
    p2=pal_mic(v[i]);
    if(p1-v[i]<v[i]-p2) v[i]=p1;
    else v[i]=p2;
  }
}
int main()
{
  int n, a[100];
  citire(n,a);
  modificare(n,a);
  afisare(n,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro