Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din vector cu palindromul cel mai apropiat de el.
Se vor scrie functii pentru:
- citire datelor
- afisarea vectorului
- calculul rasturnatului unui numar natural
- verificarea daca un numar natural este palindrom
- determinarea celui mai mic palindrom mai mare decat un numar n
- determinarea celui mai mare palindrom mai mic decat un numar n
- parcurgerea si modificare vectorului conform cerintei
Exemplu:
date.in
4
37 44 130 16
date.out
33 44 131 11

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int pal(int n)
{
  if(n==rast(n)) return 1;
  else return 0;
}

int pal_mare(int n)
{
  while(pal(n)==0) n++;
  return n;
}

int pal_mic(int n)
{
  while(pal(n)==0) n--;
  return n;
}

void citire(int &n, int v[100])
{
  fin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++) fin>>v[i];
}

void afisare(int n, int v[100])
{
  for(int i=0;i<n;i++) fout<<v[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void modificare(int n, int v[100])
{
  int p1,p2;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    p1=pal_mare(v[i]);
    p2=pal_mic(v[i]);
    if(p1-v[i]<v[i]-p2) v[i]=p1;
    else v[i]=p2;
  }
}
int main()
{
  int n, a[100];
  citire(n,a);
  modificare(n,a);
  afisare(n,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian