Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul sortcolsc.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre. Ordonati crescator elementele de pe fiecare coloana dupa suma cifrelor. Daca doua elemente au aceeasi suma a cifrelor, ordonarea se face crescator dupa valoare. Afisati matricea rezultata in fisierul sortcolsc.out.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- afisarea matricei
- calculul sumei cifrelor unui numar
- ordonarea unei coloane conform cu cerinta problemei.
Exemplu:
sortcolsc.in
5 6
11 21 33 343 200 15
500 11 21 33 343 6
927 11 21 33 343 33
109 2 35 47 5 42
918 121 221 323 343 24
sortcolsc.out
11 2 21 33 200 6
500 11 21 33 5 15
109 11 221 323 343 24
918 21 33 343 343 33
927 121 35 47 343 42

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("sortcolsc.in");
ofstream fout("sortcolsc.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n, int m)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int sumcif(int n)
{
  int s=0;
  while(n>0)
  {
    s=s+n%10;
    n=n/10;
  }
  return s;
}

void inter(int &x, int &y)
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void ordcolx(int A[][101], int n, int x)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(sumcif(A[i][x])>sumcif(A[j][x]) || sumcif(A[i][x])==sumcif(A[j][x]) && A[i][x]>A[j][x])
        inter(A[i][x],A[j][x]);
}

void ordcol(int A[][101], int n, int m)
{
  for(int j=1;j<=m;j++)
    ordcolx(A,n,j);
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m;
  citire(A,n,m);
  ordcol(A,n,m);
  afisare(A,n,m);
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian