Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul sortcolsc.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre. Ordonati crescator elementele de pe fiecare coloana dupa suma cifrelor. Daca doua elemente au aceeasi suma a cifrelor, ordonarea se face crescator dupa valoare. Afisati matricea rezultata in fisierul sortcolsc.out.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- afisarea matricei
- calculul sumei cifrelor unui numar
- ordonarea unei coloane conform cu cerinta problemei.
Exemplu:
sortcolsc.in
5 6
11 21 33 343 200 15
500 11 21 33 343 6
927 11 21 33 343 33
109 2 35 47 5 42
918 121 221 323 343 24
sortcolsc.out
11 2 21 33 200 6
500 11 21 33 5 15
109 11 221 323 343 24
918 21 33 343 343 33
927 121 35 47 343 42


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("sortcolsc.in");
ofstream fout("sortcolsc.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n, int m)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int sumcif(int n)
{
  int s=0;
  while(n>0)
  {
    s=s+n%10;
    n=n/10;
  }
  return s;
}

void inter(int &x, int &y)
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void ordcolx(int A[][101], int n, int x)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(sumcif(A[i][x])>sumcif(A[j][x]) || sumcif(A[i][x])==sumcif(A[j][x]) && A[i][x]>A[j][x])
        inter(A[i][x],A[j][x]);
}

void ordcol(int A[][101], int n, int m)
{
  for(int j=1;j<=m;j++)
    ordcolx(A,n,j);
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m;
  citire(A,n,m);
  ordcol(A,n,m);
  afisare(A,n,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro