Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze toate numerele din intervalul [100,99999] care au proprietatea sunt prime si sunt palindroame. Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga are aceeasi valoare.

#include<iostream.h>
#include<math.h>
long n,c,d,k;
int prim(long n)
 {if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int i=2;i<=sqrt(n);i++)
  if(n%i==0) return 0;
 return 1;
 }
long rast(long n)
 {d=0;
 while(n!=0)
  {c=n%10;
  d=d*10+c;
  n=n/10;
  }
 return d;
}
void main()
 {for(long int i=100;i<=99999;i++)
 if(prim(i) && rast(i)==i) cout<<i<<endl;
 }

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian