Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n cu cel putin 2 cifre si cu cel mult 4 si returneaza numarul obtinut din prima si ultima cifra a lui n. Folosind acesta functie sa se determine daca un numar a are exact 2 cifre.

#include<iostream>

using namespace std;

int Numar( int n )
{
  int a, b;  
  a = n % 10;
  while ( n > 9 )
    n = n/10;
  b = n;
  return b*10 + a; 
}

int main()
{
  int a;
  cin >> a;
  if ( Numar(a) == a )
    cout << "DA";
  else
    cout << "NU";
    
  system("pause");
return 0;
} 

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian