Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie urmatoarele 3 functii:
- primafic, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza prima cifra a lui n;
- mincif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mica cifra a lui n;
- maxcif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mare cifra a lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor de mai sus numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au prima cifra egala cu cea maxima si cate au prima cifra egala cu cea minima.

#include <iostream>

using namespace std;

int primacif(int n)
{
  while(n>9) n=n/10;
  return n;
}

int maxcif(int n)
{
  int cmax=0;
  while(n>0)
  {
    if(n%10>cmax) cmax=n%10;
    n=n/10;
  }
  return cmax;
}

int mincif(int n)
{
  int cmin=9;
  if(n==0) return 0;
  while(n>0)
  {
    if(n%10<cmin) cmin=n%10;
    n=n/10;
  }
  return cmin;
}

int main()
{
  int n,c1=0,c2=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {  int x;
    cin>>x;
    if(primacif(x)==maxcif(x)) c1++;
    if(primacif(x)==mincif(x)) c2++;
  }
  cout<<c1<<" "<<c2;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian