Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Sa se afiseze numerele de ordine ale liniilor care au elementele aflate in progresie aritmetica crescatoare. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- verificarea daca o linie are elementele in progresie aritmetica crescatoare
- afisarea numerelor de ordine ale liniilor cerute
Exemplu:
date.in
4 4
1 3 5 7
4 3 2 1
2 4 6 8
9 9 9 8
date.out
1 3

#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citeste(int& n,int &m,int a[][20])
{
  is>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      is>>a[i][j];
}

bool ok(int m,int a[][20],int l)
{
  int k=0;
  for(int j=1;j<=m-1;j++)
    if(a[l][j]<a[l][j+1] && a[l][j+1]-a[l][j]==a[l][2]-a[l][1]) k++;
  if(k==m-1) return true;
  else return false;
}

void scrie(int n,int m,int a[][20])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(ok(m,a,i)) os<<i<<' ';
}

int main()
{
  int a[20][20],n,m;
  citeste(n,m,a);
  scrie(n,m,a);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian