Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti urmatoarele functii:
- cmmdc - cu doi parametri a si b numere naturale, care calculeaza si returneaza cel mai mare divizor comun al celor doi parametri. Exemplu: cmmdc(4,18) => 2
- oglindit - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza oglinditul lui n. Exemplu: oglindit(418) => 814
- cifrepare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele pare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre pare. Exemplu: cifrepare(418) => 48
- cifreimpare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele impare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre impare. Exemplu: cifreimpare(77418) => 771
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca numarul format cu cifrele pare ale si numarul format cu cifrele impare ale lui n sunt prime ntre ele. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=3324519 cele doua numere sunt 24 si 33519 si ele nu sunt prime intre ele.
Pentru n=419 cele doua numere sunt 4 si 19 si ele sunt prime intre ele.
OBS: Numarul n nu are cifre nule.

#include <iostream>
using namespace std;

int cmmdc(int a, int b)
{
  while(b!=0)
  {
    int r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return a;
}

int oglindit(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int cifrepare(int n)
{
  int r=oglindit(n);
  int p=0;
  while(r>0)
  {
    if(r%2==0) p=p*10+r%10;
    r=r/10;
  }
  return p;
}

int cifreimpare(int n)
{
  int r=oglindit(n);
  int i=0;
  while(r>0)
  {
    if(r%2==1) i=i*10+r%10;
    r=r/10;
  }
  return i;
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  if(cmmdc(cifreimpare(n),cifrepare(n))==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian