Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Scrieti urmatoarele functii:
- cmmdc - cu doi parametri a si b numere naturale, care calculeaza si returneaza cel mai mare divizor comun al celor doi parametri. Exemplu: cmmdc(4,18) => 2
- oglindit - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza oglinditul lui n. Exemplu: oglindit(418) => 814
- cifrepare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele pare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre pare. Exemplu: cifrepare(418) => 48
- cifreimpare - cu un parametru n numar natural, care calculeaza si returneaza numarul format cu cifrele impare ale lui n sau 0 daca n nu are cifre impare. Exemplu: cifreimpare(77418) => 771
Scrieti un program care citeste un numar natural n si care folosind functiile de mai sus determina daca numarul format cu cifrele pare ale si numarul format cu cifrele impare ale lui n sunt prime īntre ele. Programul afiseaza DA sau NU.
Exemple: Pentru n=3324519 cele doua numere sunt 24 si 33519 si ele nu sunt prime intre ele.
Pentru n=419 cele doua numere sunt 4 si 19 si ele sunt prime intre ele.
OBS: Numarul n nu are cifre nule.


#include <iostream>
using namespace std;

int cmmdc(int a, int b)
{
  while(b!=0)
  {
    int r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return a;
}

int oglindit(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int cifrepare(int n)
{
  int r=oglindit(n);
  int p=0;
  while(r>0)
  {
    if(r%2==0) p=p*10+r%10;
    r=r/10;
  }
  return p;
}

int cifreimpare(int n)
{
  int r=oglindit(n);
  int i=0;
  while(r>0)
  {
    if(r%2==1) i=i*10+r%10;
    r=r/10;
  }
  return i;
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  if(cmmdc(cifreimpare(n),cifrepare(n))==1) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro