Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Un numar n se numeste extraprim daca atāt el, cāt si orice numar obtinut prin permutarea cifrelor lui n, sunt numere prime. De exemplu, numarul 113 este un numar extraprim deoarece 113, 311, 131 sunt numere prime.
a) Scrieti definitia completa a unui subprogram f, cu un parametru, subprogram care:
- primeste prin intermediul parametrului a un numar natural nenul cu cel mult 3 cifre
- returneaza suma tuturor exponentilor din descompunerea īn factori primi a valorii
parametrului a.
Exemplu: pentru a=90 subprogramul va returna valoarea 4, deoarece a=2*3^2*5 si 1+2+1=4.
b) Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n, 2=n=999 si, folosind apeluri utile ale subprogramului f, verifica daca n este un numar extraprim. Īn caz afirmativ, programul afiseaza pe ecran mesajul DA, īn caz contrar afisānd mesajul NU.


#include<iostream>
using namespace std;

int f(int n)
{ int s=0,d=2;
  while(n>1)
   if(n%d==0) { s++;
		 n=n/d;
		}
   else d++;
  return s;
}

int main()
{ int n, x,y,z;
 cin>>n;
 if(n<10) if(f(n)==1) cout<<"da";
	  else cout<<"nu";
 else if(n<100) if(f(n)==1 && f(n%10*10+n/10)==1) cout<<"da";
		 else cout<<"nu";
    else
    { x=n/100;
	 y=n/10%10;
	 z=n%10;
	 if(f(n)==1 && f(x*100+z*10+y)==1 && f(y*100+x*10+z)==1 &&
	   f(y*100+z*10+x)==1 && f(z*100+x*10+y)==1 && f(z*100+y*10+x)==1)
		cout<<"da";
		else cout<<"nu";
    }
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro