Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 3 cuvinte a, b si c. Sa se determine daca sunt anagrame (sunt compuse din aceleasi litere, in alta ordine).

#include<iostream.h>
#include<string.h>

int ana(char x[20], char y[20])
{ char *p;
 char a[20], b[20];
 strcpy(a,x);
 strcpy(b,y);
 if(strlen(a)!=strlen(b)) return 0;
 while(strcmp(a,b)!=0)
 { p=strchr(b,a[0]);
 if(p==NULL) return 0;
 else
  { strcpy(p,p+1);
   strcpy(a,a+1);
  }
 }
 return 1;
}

void main()
{ char a[20], b[20], c[20];
 cin>>a>>b>>c;
 if(ana(a,b) && ana(b,c)) cout<<"da";
 else cout<<"nu";
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian