Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul date.in se citesc numere naturale. Calculati si afisati pe ecran cate dintre numerele citite au toate cifrele identice. Se va scrie si folosi o functie care primeste ca parametru un numar natural si returneaza 1 daca n are toate cifrele identice si 0 in caz contrar.

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");

int cifreegale(int n)
{
  int c=n%10;
  while(n)
  {
    if(n%10!=c) return 0;
    n=n/10;
  }
  return 1;
}

int main()
{
  int n,k=0;
  while(fin>>n)
    if(cifreegale(n)) k++;
  cout<<k;
  fin.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian