Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Scrieti o functie care calculeaza si returneaza cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele lui n. Pe langa functia ceruta se vor scrie si apela functii pentru:
- transformarea unui numar in vector de cifre
- ordonarea crescatoare a unui vector
- transformarea din vector de cifre in numar.
Exemplu: Cu cifrele numarului 3426096 ce mai mic numar care se poate forma este 2034669.

void vector(int n, int A[], int &m)
{ //construieste vectorul A cu cifrele lui n
  m=0;
  if(n==0)
  {
    m=1;
    A[1]=0;
  }
  while(n>0)
  {
    A[++m]=n%10;
    n=n/10;
  }
}

void inter(int &x, int &y)
{//interschimba x cu y
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void ord(int A[], int n)
{//ordoneaza crescator
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]>A[j])
        inter(A[i],A[j]);
}

int numar(int A[], int n)
{//calculeaza numarul format cu cifrele din vectorul A
  int r=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    r=r*10+A[i];
  return r;
}

void schimba(int A[], int n)
{//schimba primul 0 cu prima cifra nenula
  int p=1;
  while(A[p]==0) p++;
  inter(A[1],A[p]);
}

int cmmnr(int n)
{
  int m,A[11];
  vector(n,A,m);
  ord(A,m);
  if(A[1]==0) schimba(A,n);
  return numar(A,m);
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian