Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie care primeste 3 parametri: n - numar natural, c1,c2 cifre si returneaza numarul obtinut din n prin inlocuirea tuturor aparitiilor cifrei c1 cu c2.
Ex. din n=2324, c1=2 si c2=5 returneaza 5354

#include<iostream.h>

int schimba(long n, int c1, int c2)
{ long r=0;
 while(n)
 { if(n%10==c1)
    r=r*10+c2;
  else r=r*10+n%10;
  n=n/10;
 }
 while(r)
 { n=n*10+r%10;
  r=r/10;
 }
 return n;
}

void main()
{ cout<<schimba(2324,2,5);
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian