Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi si doua valori intregi x si y. Sa se afiseze numerele de ordine ale coloanelor care contin numar maxim de elemente in afara intervalului [x,y]. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- numararea elementelor de pe o coloana care sunt in afara unui interval
- determinarea numerelor de ordine ale coloanelor cerute
Exemplu:
date.in
4 5 2 7 (n,m,x,y)
2 8 5 8 3
4 3 6 7 5
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
date.out
2 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int &n, int &m, int a[100][100], int &x, int &y)
{
  fin>>n>>m>>x>>y;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

int nr(int n, int a[100][100], int c, int x, int y)
{
  int k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i][c]<x || a[i][c]>y) k++;
  return k;
}

void det(int n, int m, int a[100][100],int x,int y)
{
  int maxx=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
      if(nr(n,a,j,x,y)>maxx) maxx=nr(n,a,j,x,y);
  for(int j=1;j<=m;j++)
      if(nr(n,a,j,x,y)==maxx) fout<<j<<" ";
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m,x,y;
  citire(n,m,a,x,y);
  det(n,m,a,x,y);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian