Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi si doua valori intregi x si y. Sa se afiseze numerele de ordine ale coloanelor care contin numar maxim de elemente in afara intervalului [x,y]. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- numararea elementelor de pe o coloana care sunt in afara unui interval
- determinarea numerelor de ordine ale coloanelor cerute
Exemplu:
date.in
4 5 2 7 (n,m,x,y)
2 8 5 8 3
4 3 6 7 5
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
date.out
2 4


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int &n, int &m, int a[100][100], int &x, int &y)
{
  fin>>n>>m>>x>>y;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>a[i][j];
}

int nr(int n, int a[100][100], int c, int x, int y)
{
  int k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i][c]<x || a[i][c]>y) k++;
  return k;
}

void det(int n, int m, int a[100][100],int x,int y)
{
  int maxx=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
      if(nr(n,a,j,x,y)>maxx) maxx=nr(n,a,j,x,y);
  for(int j=1;j<=m;j++)
      if(nr(n,a,j,x,y)==maxx) fout<<j<<" ";
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m,x,y;
  citire(n,m,a,x,y);
  det(n,m,a,x,y);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro