Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul date.in se citeste un numar natural n(n<=100) si apoi o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Identificati numerele prime de pe diagonala secundara a matricii si stergeti atat linia cat si coloana pe case se afla acestea. Afisati matricea rezultata in fisierul date.out. Se vor scrie si apela functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- verificarea daca un numar este prim
- stergerea unei linii dintr-o matrice
- stergerea unei coloane dintr-o matrice
Exemplu:
date.in
5
1 2 3 4 6
3 2 4 5 7
6 8 3 8 6
8 7 8 9 9
8 2 6 6 8
date.out
1 6
8 8


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int A[][101], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  if(n%2==0 && n!=2) return 0;
  for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

void sterglin(int A[][101], int &n, int m, int k)
{//sterge linia k (atentie ca matrice devine nepatratica)
  for(int i=k;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  n--;
}

void stergcol(int A[][101], int n, int &m, int k)
{//sterge coloana k (atentie ca matrice devine nepatratica)
  for(int j=k;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  m--;
}

void sterglincol(int A[][101], int &n, int k, int l)
{// sterge linia k si coloana l
  int m=n;
  sterglin(A,n,m,k);
  stergcol(A,n,m,l);
}

int main()
{
  int A[101][101],n;
  citire(A,n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(prim(A[i][n+1-i]))
      {  sterglincol(A,n,i,n+1-i);
        i--;
      }
  afisare(A,n);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro