Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul date.in se citeste un numar natural n(n<=100) si apoi o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Identificati numerele prime de pe diagonala secundara a matricii si stergeti atat linia cat si coloana pe case se afla acestea. Afisati matricea rezultata in fisierul date.out. Se vor scrie si apela functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- verificarea daca un numar este prim
- stergerea unei linii dintr-o matrice
- stergerea unei coloane dintr-o matrice
Exemplu:
date.in
5
1 2 3 4 6
3 2 4 5 7
6 8 3 8 6
8 7 8 9 9
8 2 6 6 8
date.out
1 6
8 8

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int A[][101], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int prim(int n)
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  if(n%2==0 && n!=2) return 0;
  for(int d=3;d*d<=n;d=d+2)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

void sterglin(int A[][101], int &n, int m, int k)
{//sterge linia k (atentie ca matrice devine nepatratica)
  for(int i=k;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  n--;
}

void stergcol(int A[][101], int n, int &m, int k)
{//sterge coloana k (atentie ca matrice devine nepatratica)
  for(int j=k;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  m--;
}

void sterglincol(int A[][101], int &n, int k, int l)
{// sterge linia k si coloana l
  int m=n;
  sterglin(A,n,m,k);
  stergcol(A,n,m,l);
}

int main()
{
  int A[101][101],n;
  citire(A,n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(prim(A[i][n+1-i]))
      {  sterglincol(A,n,i,n+1-i);
        i--;
      }
  afisare(A,n);
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian