Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un sir X de n numere naturale nenule. Sa se scrie un program care elimina din X secventele X[i], X[i+1]... X[i+j] formate din numere asemenea si formeaza un sir R cu numerele distincte eliminate din X. Spunem ca doua numere naturale sunt asemenea daca scrierile celor doua numere (in baza 10) au aceleasi cifre (Ex.: 13133, 31 si 3311 SUNT asemenea, iar 123 si 6132 NU sunt asemenea).
Se cere tiparirea sirurilor X si R cu precizarea daca vreunul dintre ele este vid.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unui sir,
- verificarea daca doua numere sunt asemenea,
- eliminarea unei secvente dintr-un sir,
- eliminarea secventelor de numere asemenea dintr-un sir,
- construirea sirului R,
- tiparirea unui sir.
Exemple:
- Pentru sirul X = (15, 1316, 613, 1316, 4, 58, 85, 885) se va tipari X = (15, 4) si R = (1316, 613, 58, 85, 885).
- Pentru sirul X = (45, 4, 58, 853, 39) se va tipari X = (45, 4, 58, 853, 39) si "R este vid".

#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int a[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
}

void afisare(int a[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
  cout<<endl;
}

int asemenea(int a, int b)//verifica cara a si b sunt asemenea
{
  int fa[10]={0}, fb[10]={0};//doi vectori caracteristici pt cifrele fiecarui numar
  while(a>0)
  {
    fa[a%10]=1; a=a/10;
  }
  while(b>0)
  {
    fb[b%10]=1; b=b/10;
  }
  for(int c=0;c<=9;c++)// pt fiecare cifra
    if(fa[c]!=fb[c]) return 0; // 0 si 1 sau 1 si 0
  return 1;
}

int stergij(int a[], int &n, int x,int y)//sterge din a elementele cu indicii intre x si y
{
  for(int i=1;i<=y-x+1;i++)
    for(int j=x;j<n;j++)
      a[j]=a[j+1];
  n=n-(y-x+1);
}

int cautare(int a[], int n, int x)//cauta pe x in vecctorul a
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i]==x) return 1;
  return 0;
}

void construiereR(int a[], int n, int R[], int &m)//construieste R
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    if(asemenea(a[i],a[i+1]))//doua asemena
      {
        int j=i+1;
        while(asemenea(a[i],a[j]) && j<=n) j++;//cat timp sunt asemenea maresc j
        for(int k=i;k<j;k++)
          if(cautare(R,m,a[k])==0) R[++m]=a[k];

      }
}

void stergesecvente(int a[], int &n)//sterge secventele de numere asemenea
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    if(asemenea(a[i],a[i+1]))//doua asemena
      {
        int j=i+1;
        while(asemenea(a[i],a[j]) && j<=n) j++;//act timp sunt asemenea maresc j
        stergij(a,n,i,j-1);//sterg de la i la j-1
        i--;
      }
}

int main()
{
  int X[100], R[100], n,m=0;
  citire(X,n);
  construiereR(X,n,R,m);
  stergesecvente(X,n);
  if(n>0) afisare(X,n);
  else cout<<" X e vid\n";
  if(m>0) afisare(R,m);
  else cout<<"R e vid\n";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian