Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Admitere UBB Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul III


#include <iostream>

using namespace std;

void citire(int X[], int &n)
{//citeste numarul de elemente si elementele vectorului X
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>X[i];
}

int apare(int n, int c)
{//verifica daca cifra c apare in numarul n
  while(n>0)
  {//descompun pe n in cifre
    if(n%10==c) return 1;//am gasit cifra c
    n=n/10;//elimin ultima cifra
  }
  return 0;// nu s-a gasit cifra c
}

int comune(int a, int b)
{//verifica daca a si b au cel putin o cifra comuna
  for(int c=0;c<=9;c++)//pacurg cifrele [0,9]
    if(apare(a,c) && apare(b,c))//daca cifra c apare atat in a cat si in b
      return 1;//am gasit cifra comuna
  return 0;//nu am gasit cifra comuna
}

int perfect(int X[], int n, int i)
{//verifica daca X[i] este perfect
  for(int j=i+1;j<=n;j++)//parcurg elementele de dupa X[i]
    if(comune(X[i],X[j])==0)//am gasit element care nu are cifre comune cu X[i]
      return 0;
  return 1;//toate au cifre comune cu X[i]
}

void inserare(int X[], int &n, int p, int v)
{//insereaza valoarea v in vectorul X in pozitia p
  n++;//maresc cu 1 nr. de elemente
  for(int i=n;i>p;i--)
    X[i]=X[i-1];//deplasam elementele cu cate o pozitie spre dreapta
  X[p]=v;//plasam v in pozitia p
}

void inserare_divizori(int X[], int &n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)//parcurg vectorul
    if(perfect(X,n,i))//daca X[i] este perfect
  {
    int j=i+1;//pozitia urmatoare
    for(int d=X[i]/2;d>=2;d--)//numere din intervalul [2,X[i]/2] in ordine inversa
      if(X[i]%d==0)//daca d e divizor al lui X[i]
    {
      inserare(X,n,j,d);//inserez
      j++;//avansez cu j pt o eventuala inserare a altui divizor
    }
    i=j-1;//duc i la finalul secventei de divizori pe care am inserat-o
  }
}

void construireO(int X[], int O[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    O[i]=i;//ordinea initiala
  for(int i=1;i<n;i++)// fac toate perechile de indici
    for(int j=i+1;j<=n;j++)//(i,j) i<j
      if(X[O[i]]<X[O[j]])//perechea care nu e ordonata
  {//o interschimb
    int aux=O[i];
    O[i]=O[j];
    O[j]=aux;
  }
}

void afisare(int X[], int O[], int n)
{// afiseaza elementele vectorului X conform ordinii din O
  for(int i=1;i<=n;i++)
  cout<<X[O[i]]<<" ";
}

int main()
{
  int X[2001],n,O[2001];
  citire(X,n);
  inserare_divizori(X,n);
  construireO(X,O,n);
  afisare(X,O,n);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro