Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Admitere UBB Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Subiect-admitere-2014-iulie-informatica - Subiectul I - b)


//VARIANTA 1 - cu parcurgerea cifrelor de la 0 la 9
int cifra(int n, int X[])
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  for(int c=0;c<=9;c++) //pentru fiecare cifra
  {
    int k=0;//contor pentru numarul de numere in care apare
    for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul
      {
        int y=X[i];//copie a lui X[i]
        while(y>0)//descompun pe y in cifre
        {
          if(y%10==c)
          {
            k++;//a aparut
            y=0;//ca sa nu numere decat o data pt fiecare numar
          }
          y=y/10;
        }
      }
    if(k>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=k;//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  }
  return cmax;//returnez cifra
}

//VARIANTA 2 - cu vectori de frecventa si caracteristic
int cifravf(int n, int X[])//cu vectori de frecventa si caracteristic
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  int F[10]={0};//frecventa cifrelor
  for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul X
    {
      int C[10]={0};//vector caracteristic 1 apare, 0 nu
      int y=X[i];//copie a lui X[i]
      while(y>0)//descompun pe y in cifre
      {
        C[y%10]=1;//retin 1 la cele care apar
        y=y/10;
      }
      for(int c=0;c<=9;c++)
        F[c]=F[c]+C[c];//adun 1 corespunzator cifrelor care au 1 in C
    }
   for(int c=0;c<=9;c++)//parcurg cifrele
    if(F[c]>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=F[c];//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  return cmax;//returnez cifra
}

//VARIANTA 3 -cu parcurgerea cifrelor de la 0 la 9 si functie de verificare a aparitiei

int apare(int n, int c)//1 daca cifra c apare in n, 0 altfel
{
  while(n>0)//descompun numarul in cifre
  {
    if(n%10==c) return 1;//am gasit cifra
    n=n/10;
  }
  return 0;//cifra nu apare
}

int cifraf(int n, int X[])
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  for(int c=0;c<=9;c++) //pentru fiecare cifra
  {
    int k=0;//contor pentru numarul de numere in care apare
    for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul
      if(apare(X[i],c)) k++;//daca apare maresc contorul
    if(k>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=k;//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  }
  return cmax;//returnez cifra
}  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro