Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Admitere UBB Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Subiect-admitere-2013-iulie-informatica - Subiectul III


#include <iostream>
using namespace std;

struct pereche { int nr, ap;};//structura pentru vectorul Y
//contine valoarea nr si ap e numarul de aparitii

void citire(int a[], int &n)//citeste pana cand se da 0
{
  n=0;//initial sunt 0 elemente in a
  int x;
  cin>>x;//citesc o valoare
  while(x!=0)//cat timp e nenula
  {
    a[++n]=x;//o adaug la sirul a
    cin>>x;//citesc alta valoare
  }
}

void afisare( pereche Y[], int n)//afiseaza vectorul de perechi
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<"("<<Y[i].nr<<","<<Y[i].ap<<") ";
}

bool prim(int n)
{//verifica daca n e numar prim
  if(n==0 || n==1) return false;//0 si 1 nu sunt numere prime
  if(n==2) return true;//2 e prim
  if(n%2==0) return false;//celelalte numere pare nu sunt prim
  for(int d=2;d*d<=n;d++)//verificam daca exista numere divizori ai lui n pana la radical din n
    if(n%d==0) return false;//nu e prim deoarece am gasit divizor
  return true;//e prim
}

int sumacif(int n)//claculeaza suma cifrelor lui n
{
  int s=0;//initializez suma cu 0
  while(n>0)//descompun numarul in cifre
  {
    s=s+n%10;//insumez ultima cifra
    n=n/10;//elimin ultima cifra
  }
  return s;//returnez suma
}

int pozcautbin(pereche Y[], int n, int x) //cauta binar pe x in Y (in prima valoare din pereche)
{          //si returneaza pozitia sau 0
  int st=1, dr=n;//capetele intervalului de cautare
  while(st<=dr)//cat timp mai elemente in interval
  {
    int m=(st+dr)/2;//calculez mijlocul
    if(Y[m].nr==x) return m;//am gasit pe x
    else if(Y[m].nr<x) st=m+1;//caut in jumatatea dreapta
       else dr=m-1;//caut in jumtatea stanga
  }
  return 0;//nu s-a gasit
}

void inserare(pereche Y[], int &n, int x)
{//insereaza valoarea x in Y
  int poz=pozcautbin(Y,n,x);//apelez cautarea
  if(poz!=0) Y[poz].ap++;//apare deja=>marim nr de aparitii
  else //altfel inseram perechea (x,1) in Y
  {
    n++;//marim n
    Y[n].nr=x; Y[n].ap=1;// punem pe ultima pozitie
    int i=n;//pornim de la dreapta
    while(i>1 && Y[i].nr<Y[i-1].nr) //parcurgem spre stanga pana la pozitia ei
    {
      pereche aux=Y[i]; Y[i]=Y[i-1]; Y[i-1]=aux; //interschimbam
      i--;
    }
  }
}

void construire(int X[], int n, pereche Y[], int &m)//construieste Y cu elemente din X
{
  for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg pe x
    if(prim(sumacif(X[i])))//are suma cifrelor numar prim
      inserare(Y,m,X[i]); //=> adaugam pe X[i] in Y
}

int main()
{
  int X[501],n,m=0;
  pereche Y[501];
  citire(X,n);
  construire(X,n,Y,m);
  if(m==0) cout<<"Y este vid";
  else afisare(Y,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro