Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se se afiseze primele n numere prime, n numar natural citit de la tastatura.


#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{int n,d,ok,x,k;
 cin>>n;
 x=2;
 k=0;
 while(k<n)
 {
  ok=1;
  for(d=2;d<=x/2;d++)
   if(x%d==0) ok=0;
  if(ok) { cout<<x<<" ";
       k++;
      }
  x++;     
 } 
 system("pause");
 return 0;
} 

06 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian