Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n avand numar impar de cifre. Sa se elimine din numarul n cifra din mijloc si sa se afiseze numarul rezultat.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,n1,p,c,i;
	cout<<"n="; cin>>n;
	n1=n;
	c=0;
	while(n>0) 
	{
		c++;
		n=n/10;
	}
	p=1;
	for(i=1;i<=c/2;i++) p=p*10;
	n=n1/(p*10)*p+n1%p;
	cout<<n;
	return 0;
}


sau 

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,nr,r,x,i;
	cout<<"n="; cin>>n;
	nr=0;
	x=n;
	while(x>0)
	{ 
		nr++;
		x=x/10;
	}
	r=0;
	for(i=1;i<=nr/2;i++) 
	{ 
		r=r*10+n%10;
		n=n/10;
	}
	n=n/10;
	while(r>0)
	{
		n=n*10+r%10;
		r=r/10;
	}
	cout<<n;
}

06 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian