Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc două numere naturale a și b (a mai mic decât b) având cel mult 9 cifre fiecare. Afișați câte numere din intervalul [a,b] au exact 3 divizori.
Exemplu:
În intervalul [11,50] numerele care au exact 3 divizori sunt 25 și 49, deci se va afișa 2.


#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  int n=0,a,b;
  cin>>a>>b;
  int x=sqrt(a),y=sqrt(b);
  if(sqrt(a)!=floor(sqrt(a))) x++;
  for(int i=x;i<=y;i++)
  {
    int p=1;
    if(i==0 || i==1) p=0;
    else if(i%2==0 && i>2) p=0;
       else for(int d=3;d*d<=i;d=d+2)
            if(i%d==0) p=0;
    if(p) n++;
  }
  cout<<n;
  return 0;
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian