Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citește un număr natural n. Afișați toate tripletele de numere naturale x, y, z (1<x<y<z<n) care sunt divizori ai lui n și care au proprietatea că x+y+z=n.
Programul va afișa pe ecran pe rânduri separate câte un triplet conform cerinței, numerele din triplet fiind in ordine strict crescatoare și separate prin cate un spațiu. Dacă nu există nici un astfel de triplet, atunci se va afișa pe ecran nu exista.
Exemple:
Pentru n=24 se obtin 4 8 12.
Pentreu n=20 se afiseaza nu exista.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    if(n%6==0) cout<<n/6<<" "<<n/3<<" "<<n/2;
    else cout<<"nu exista";
    return 0;
}

08 dec 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian