Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Alocare dinamica Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Interclasarea a doua tablouri in C folosind pointeri pentru accesarea elementelor tablourilor.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void interclas(int *a, int n, int *b, int m, int *c)
{
  int i=0,j=0,k=0;
  while(i<n && j<m)//cattimp mai sunt elemente in ambele tablouri
    if(*(a+i)<*(b+j))
    {
      *(c+k)=*(a+i);//pun din a in c
      i++;//avansez in a
      k++;//avansez in c
    }
    else
    {
      *(c+k)=*(b+j);
      j++;
      k++;
    }
  while(i<n)//au mai ramans elemente in a
  {
    *(c+k)=*(a+i);
    i++;
    k++;
  }
  while(j<m)//au mai ramas elemente in b
  {
    *(c+k)=*(b+j);
    j++;
    k++;
  }
}

int main()
{
  int i,n,m,k,*a,*b,*c;
  printf("n=");scanf("%d",&n);
  a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
  for(i=0;i<n;i++)
    scanf("%d",&*(a+i));
  printf("m=");scanf("%d",&m);
  b=(int *)malloc(m*sizeof(int));
  for(i=0;i<m;i++)
    scanf("%d",&*(b+i));
  c=(int *)malloc((m+n)*sizeof(int));
  interclas(a,n,b,m,c);
  k=n+m;
  for(i=0;i<k;i++)
    printf("%d ",*(c+i));
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro