Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home Arbori Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Ce citeste un graf neorientat cu n varfuri si m muchii etichetate prin costuri (ponderi) pozitive. Graful este dat prin vectorul muchiilor. Se cere sa se determine un arbore partial de cost minim (are suma costurilor muchiilor sale minima).


// KRUSKAL

//EFICIENT

#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

ifstream fin("apm.in");
ofstream fout("apm.out");

struct muchie
{
  int x,y,c;//c=cost

};
muchie V[400001],S[400001];//V=vectorul muchiilor, S=muchiile alese
int T[200001];//vector de "tati"

bool CMP(muchie a, muchie b)
{
  return a.c<b.c;
}

int radacina(int x)
{
  if(T[x]==x) return x;
  else return T[x]=radacina(T[x]);
}

int main()
{
  int n,m,sum=0,k=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
    fin>>V[i].x>>V[i].y>>V[i].c;
  for(int i=1;i<=n;i++) T[i]=i;
  sort(V+1, V+m+1, CMP);//ordonare muchii crescator dupa cost
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    if(radacina(V[i].x)!=radacina(V[i].y) ) //muchia nu formeaza ciclu
    {                    //pt ca nodurile sunt in subarbori diferiti
      T[radacina(V[i].y)]=radacina(V[i].x);//unesc cei 2 subarbori
      S[++k]=V[i];//retin muchia
      sum+=V[i].c;//maresc suma costurilor
    }
  }
  fout<<sum<<'\n'<<n-1<<'\n';
  for(int i=1;i<=k;i++)
    fout<<S[i].x<<' '<<S[i].y<<'\n';
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


//INEFICIENT


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("k.in");
ofstream fout("k.out");

struct muchie
{
    int x,y,c;
};

muchie V[100];
int n,m,A[100][100],P[100],k;

void citire()
{
   fin>>n>>m;
   for(int i=1;i<=m;i++)
    fin>>V[i].x>>V[i].y>>V[i].c;
}

void colorare(int r,int cul)
{
 int s,d,i,X[100];
 s=d=1;
 X[1]=r;
 P[r]=1;
 while(s<=d)
 {
	for(int i=1;i<=n;i++)
	if(P[i]!=cul && A[X[s]][i])
	  {d++; X[d]=i; P[i]=cul;
	  }
   s++;
 }
}

void ordonare()
{
  muchie aux;
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
        if(V[i].c>V[j].c)
        {
          aux=V[i];
          V[i]=V[j];
          V[j]=aux;
        }
}

int main()
{
  int i;
  citire();
  for(i=1;i<=n;i++) P[i]=i;
  ordonare();
  k=0; i=1;
  while(k<n-1)
  {
    if(P[V[i].x]!=P[V[i].y])
    {
	  fout<<V[i].x<<" "<<V[i].y<<" "<<V[i].c<<"\n";
	  A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
	  if(P[V[i].x]<P[V[i].y]) colorare(V[i].y,P[V[i].x]);
	  else colorare(V[i].x,P[V[i].y]);
	  k++;
    }
    i++;
  }
}

//sau cu eliminare de muchii a.i. sa ramana conex

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("k.in");
ofstream fout("k.out");

struct muchie
{
    int x,y,c;
};

muchie V[100];
int n,m,A[100][100],P[100],k;

void citire()
{
   fin>>n>>m;
   for(int i=1;i<=m;i++)
    { fin>>V[i].x>>V[i].y>>V[i].c;
     A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
    }
}

int conex()
{
 int s,d,i,X[100];
 s=d=1; X[1]=1; P[1]=1;
 while(s<=d)
 {
	for(int i=1;i<=n;i++)
	if(!P[i] && A[X[s]][i])
	  {d++; X[d]=i; P[i]=1;
	  }
   s++;
 }
 if(d==n) return 1;
 else return 0;
}

void ordonare()
{
  muchie aux;
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
        if(V[i].c<V[j].c)
        {
          aux=V[i];
          V[i]=V[j];
          V[j]=aux;
        }
}

int main()
{
  int i;
  citire();
  ordonare();
  k=m; i=1;
  while(k>n-1)
  {
	  A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=0;
	  for(int j=1;j<=n;j++) P[j]=0;
	  if(conex()) k--;
	  else A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
    i++;
  }

  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]) fout<<i<<" "<<j<<endl;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro