Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Arbori Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un arbore cu n varfuri avand muchiile etichetate cu costuri numere naturale. Calculati costul intre oricare doua varfuri ale arborelui.
Exemplu:
date.in
5 (n)
1 2 4 (i j cost)
1 3 5
2 4 6
4 5 1
date.out
0 4 5 10 11
4 0 9 6 7
5 9 0 15 16
10 6 15 0 1
11 7 16 1 0


#include<fstream>
using namespace std;
const int inf=15000;
int c[100][100],n;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

void citire()
{ int i,j,x,y,cost;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=inf;
 for(i=1;i<n;i++)
  { f>>x>>y>>cost;
   c[y][x]=c[x][y]=cost;
  }
}

void rf()
{ int i,j,k;
 for(k=1;k<=n;k++)
   for(i=1;i<=n;i++)
	 for(j=1;j<=n;j++)
	  if(c[i][j]>c[i][k]+c[k][j])
	    c[i][j]=c[i][k]+c[k][j];
}

void afis()
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
   {	 for(j=1;j<=n;j++)
      g<<c[i][j]<<" ";
	 g<<endl;
   }
}

int main()
 { citire();
  rf();
  afis();
  f.close();
  g.close();
  return 0;
}

5
1 2 4
1 3 5
2 4 6
4 5 1

0 4 5 10 11 
4 0 9 6 7 
5 9 0 15 16 
10 6 15 0 1 
11 7 16 1 0 


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro