Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Arbori Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o expresie aritmetica in forma poloneza prefixata. Expresia este formata din operatorii + - / * %, iar operanzii sunt dintr-un singur caracter.
Construiti arborele binat asociat expresiei citite si afisati expresia in forma normala (infixata).
Exemplu:
/-+*5314+27
in forma normala este (((5*3)+1)-4)/(2+7)


#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int S[100],D[100],T[100],n;
char A[100];

void SRD(int v)
{
  if(strchr("+/-*%",A[v]) && v!=0)fout<<"(";
  if(S[v]) SRD(S[v]);
  fout<<A[v];
  if(D[v]) SRD(D[v]);
  if(strchr("+/-*%",A[v]) && v!=0)fout<<")";
}

int main()
{
  int n,v,pus;
  fin>>A;
  n=strlen(A)-1;
  T[0]=-1;
  for(int i=1;i<strlen(A);i++)
  {
    pus=0;
    v=0;
    while(!pus)
    {
      while(S[v] && strchr("/*-+%",A[S[v]])) v=S[v];
      if(S[v]==0) { S[v]=i; pus=1; T[i]=v; }
      else if(D[v] && strchr("/*-+%",A[D[v]])) v=D[v];
         else {
            if(D[v]==0) { D[v]=i; pus=1;T[i]=v;}
            else { v=T[v];
               while(T[v]!=-1 && !(D[v]==0 || strchr("/*-+%",A[D[v]])))
                 v=T[v];
               if(D[v]==0) { D[v]=i; pus=1;T[i]=v;}
               else if(strchr("/*-+%",A[D[v]])) v=D[v];
              }
            }
    }
  }
  SRD(0);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro