Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Folosind metoda backtracking sa se descompuna in toate modurile un numar natural n ca suma de numere prime distincte ordonate crescator.


#include<iostream.h>
 int n,x[100],v[100],m;
 int prim(int n)
  {int i;
   if(n==0 || n==1) return 0;
	else if(n==2 || n==3) return 1;
	 else if(n%2==0) return 0;
	  for(i=3;i*i<=n;i+=2)
	   if(n%i==0) return 0;
   return 1;

  }
 void afis(int n)
  { int i;
   for(i=1;i<=n;i++)
   cout<<x[i]<<" ";
   cout<<endl;
  }


 void back(int k,int sp)
  { int i;
   for(i=1;i<=m;i++)
	 { x[k]=v[i];
	  sp=sp+x[k];
	  if(sp<=n && x[k]>x[k-1]) if(sp==n) afis(k);
	   else back(k+1,sp);
	  sp=sp-x[k];
	 }

  }

 void main()
  { int i;
   cin>>n;
   m=0;
   for(i=2;i<=n;i++) if(prim(i)) { m++;
				   v[m]=i;
				  }
   back(1,0);
  }

sau 

#include<iostream>
using namespace std;
int v[50],x[50],n,p;
int prim(int n)
{ if(n==0 || n==1) return 0;
 for(int i=2;i<=n/2;i++)
	 if(n%i==0) return 0;
 return 1;
}
void citire()
{ cout<<"n="; cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) if(prim(i)) v[++p]=i;
}

void afis(int n)
{
	for(int i=1;i<=n;i++) cout<<x[i]<<" ";
	cout<<endl;
}

void back(int k, int sp)
{
	if(sp==n) afis(k-1);
	else for(int i=1;i<=p;i++)
	    { x[k]=v[i];
	     if(sp+x[k]<=n && k<=p && x[k]>=x[k-1]+1 || k==1) back(k+1,sp+x[k]);
	    }
}

int main()
{ citire();
 back(1,0);
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro