Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (14)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se genereze si sa numere toate permutarile multimii {1,2,3,...,n}.

#include<iostream>

using namespace std;

int x[100],pus[100],n,nr=0;

void Write()
{ for(int i=1;i<=n;i++) cout<<x[i]<<" ";
 cout<<endl;
 nr++;
}
void Perm(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
   if(!pus[i])
    { x[k]=i;
     pus[i]=1;
     if(k==n) Write();
     else Perm(k+1);
     pus[i]=0;
     } 
}

int main()
{ cin>>n;
 Perm(1);
 cout<<nr;
 system("pause");
 return 0;
} 

16 feb 2019
Site-ul conține 875 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian