Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se dau in plan n puncte albe si n puncte negre prin coordonatele lor intregi.
Fiecare punct alb trebuie unit cu un singur punct negru pentru a forma in acest fel n segmente.
Se cere sa se realizele n segmente care sa nu se intersecteze, fiecare segment avand o extremitate un punct alb si cealalta un punct negru.
Exemplu:
Pentru datele de intrare:
3
1 1
1 2
1 3
3 1
3 3
3 2
Se obtine segmentele:
(1,1)-(3,1)
(1,2)-(3,2)
(1,3)-(3,3)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct punct
{
  int x,y;
};
int x[100], p[100], n,s;
punct a[100], b[100];

void citire(punct a[], punct b[], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i].x>>a[i].y;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>b[i].x>>b[i].y;
}

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<"("<<a[i].x<<","<<a[i].y<<")-("<<b[x[i]].x<<","<<b[x[i]].y<<")"<<endl;
  fout<<endl;
}
int dreapta(punct a, punct b, punct c)//pozitia lui c fata de dreapta a-b
{
 return (c.x-a.x)*(b.y-a.y)-(c.y-a.y)*(b.x-a.x);
}

int bun(int k)
{
  for(int i=1;i<k;i++)
    if(dreapta(a[i],b[x[i]],a[k])*dreapta(a[i],b[x[i]],b[x[k]])<0 &&
      dreapta(a[k],b[x[k]],a[i])*dreapta(a[k],b[x[k]],b[x[i]])<0) return 0;
  return 1;
}

void back(int x[],int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i])
  {
    x[k]=i;
    p[i]=1;
    if(bun(k)) if(k==n) afis(k);
          else back(x,k+1);
    p[i]=0;
  }
}

int main()
{
  citire(a,b,n);
  back(x,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro