Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Un student are de dat n examene numerotate de la 1 la n intr-o sesiune formata din m zile (m este cel putin de 2 ori mai mare decat n).
Afisati toate modurile in care isi poate programa studentul examenele astfel incat sa nu dea 2 examene in zile consecutive si sa dea examenele in ordine de la 1 la n.
Ex:
n=3
m=6
Solutii:
010203
100203
102003
102030
(0 codifica zilele libere)


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int p[100];

void afis(int x[], int n, int m)
{
    for(int i=1;i<=m;i++) fout<<x[i];
    fout<<endl;

}

int bun(int x[], int k, int n, int m)
{
  if(k>1)
  {
    if(x[k-1]*x[k]!=0) return 0;//2 examene alaturate
    if(x[k]>1)//vreau sa pun examen
      { //caut examen cu 1 mai mic
         for(int i=1;i<k;i++) if(x[i]==x[k]-1) return 1;
        return 0;
      }
  }
  if(x[1]>1) return 0;//nu pot incepe cu >1
  if(x[k]==0)//vreau sa pun zi libera
  {
    int s=0;
    for(int i=1;i<=k;i++) if(x[i]==0) s++;
    if(s>m-n) return 0;//nu pot fi mai multi de 0 de m-n
  }
  return 1;
}

void back(int x[], int n, int m, int k)
{
  int i;
  for(i=0;i<=n;i++)
    if(!p[i]||i==0) //examenele nu se repeta
    {
      x[k]=i;
      p[i]=1;
      if(bun(x,k,n,m)) if (k==m) afis(x,n,m);
             else back(x,n,m,k+1);
      p[i]=0;
    }

}

int main()
{
  int x[100],n,m;
  fin>>n>>m;
  back(x,n,m,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro