Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Un munte este memorat ca o matrice n*m in care fiecare pozitie reprezinta altitudinea din acel loc.
Intr-o pozitie i0, j0 se afla un alpinist care se poate deplasa in toate cele 8 directii in pozitiile alaturate care au altitudinea cu cel mult 1 mai mare decat cea pe care se afla alpinistul.
Stiind ca exista o singura valoare maxima in matrice si ea reprezinta altitudinea varfului muntelui, gasiti toate drumurile pe care alpinistul poate ajunge in varf fara a trece de 2 ori prin aceeasi pozitie.
Solutiile se vor afisa ca matrice si ca sir de cordonate.
Ex:
date.in
4 4
1 1 1 1
1 1 1 5
6 7 6 4
5 4 3 2
4 4
date.out
0 0 0 0
0 0 0 4
0 6 5 3
0 0 2 1
4,4 4,3 3,4 2,4 3,3 3,2

0 0 0 0
0 0 0 4
8 9 5 3
7 6 2 1
4,4 4,3 3,4 2,4 3,3 4,2 4,1 3,1 3,2

0 0 0 0
0 0 0 0
5 6 0 0
4 3 2 1
4,4 4,3 4,2 4,1 3,1 3,2#include<fstream>
using namespace std;
fstream f("date.in", ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);
struct poz{int i,j;};
const int di[]={-1,-1,-1, 0, 0, 1, 1, 1};
const int dj[]={-1, 0, 1,-1, 1,-1, 0, 1};
int a[10][10],b[10][10],n,io,jo,m,iv,jv,maxv;
poz x[100];


int inside(int i,int j)
{ return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=m;
}

void citire()
{ f>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    { f>>a[i][j];
	     if(a[i][j]>maxv)
	     {
	       maxv=a[i][j]; iv=i; jv=j;
	     }
	    }
	 f>>io>>jo;
}

void afis(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    g<<b[i][j]<<" ";
	}
   g<<endl;
   for(int i=1;i<=k; i++)
   g<<x[i].i<<","<<x[i].j<<" ";
   g<<endl;
}

 void back(int i,int j,int pas)
  { if(i==iv && j==jv) afis(pas-1);
	else for(int p=0;p<=7;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]<=a[i][j]+1 && b[inou][jnou]==0)
		   {
		    x[pas].i=inou;
		    x[pas].j=jnou;
		    b[inou][jnou]=pas;
			  back(inou,jnou,pas+1);
			  b[inou][jnou]=0;
			 }
		}
  }

 int main()
  { citire();
   b[io][jo]=1;
   x[1].i=io;
   x[1].j=jo;
   back(io,jo,2);
   f.close();
   g.close();
	 return 0;
  }


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro