Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Un labirint se codifica printr-o matrice nXm in care 0 sunt pozitii libere, iar -1 reprezinta zidurile. In pozitia io,jo se afla un soricel care se poate deplasa pe patru directii paralele cu liniile si coloanele matricii.
Afisati cel mai scurt drum prin care soricelul poate parasi labirintul.
Ex:
date.in
6 5
-1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 -1
-1 0 -1 0 -1
0 0 0 0 -1
-1 -1 -1 0 -1
-1 -1 -1 0 -1
3 4
date.out
-1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 -1
-1 0 -1 1 -1
0 0 0 2 -1
-1 -1 -1 3 -1
-1 -1 -1 4 -1
3,4 4,4 5,4 6,4
SSS


#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;
fstream f("date.in", ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);
struct poz{int i,j;};
const int di[]={0,0,-1,1};
const int dj[]={-1,1,0,0};
char dir[]="VENS";
int a[10][10], ba[10][10],n,io,jo,m,minp=100;
poz x[100], bx[100];
char y[100], by[100];


int inside(int i,int j)
{ return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=m;
}

void citire()
{ f>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    f>>a[i][j];
	 f>>io>>jo;
}

void afis(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    g<<setw(3)<<ba[i][j];
	}
   g<<endl;
   for(int i=1;i<=k; i++)
   g<<bx[i].i<<","<<bx[i].j<<" ";
   g<<endl;
   for(int i=1;i<k; i++) g<<by[i];
   g<<endl;
}

 int sol(int i,int j)
 {	 return i==1 || j==1 || i==n || j==m;
 }

void alegemin(int k)
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
	   for(j=1;j<=m;j++) ba[i][j]=a[i][j];
	for(i=1;i<=k;i++)
	    bx[i]=x[i];
  for(i=1;i<k;i++) by[i]=y[i];
  minp=k;
}

 void back(int i,int j,int pas)
  { if(sol(i,j))
    {
      if(minp>pas-1) alegemin(pas-1);
    }
	else for(int p=0;p<=3;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0 && pas<minp)
		   {
		    x[pas].i=inou;
		    x[pas].j=jnou;
		    y[pas-1]=dir[p];
		    a[inou][jnou]=pas;
			  back(inou,jnou,pas+1);
			  a[inou][jnou]=0;
			 }

		}
  }

 int main()
  { citire();
   a[io][jo]=1;
   x[1].i=io;
   x[1].j=jo;
   back(io,jo,2);
   afis(minp);
   f.close();
   g.close();
	 return 0;
  }


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro