Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se considera n piese de domino citite ca perechi de numere naturale, fiecare pe cate un rand de intrare. Se citeste apoi un numar natural a.
Sa se afiseze toate solutiile de aranjare a acestor piese intr-un lant domino de lungime a, cu posibilitatea de a roti piesele.
(Un lant domino se alcatuieste din piese domino astfel incat o piesa este urmata de alta a carei prima jumatate coincide cu jumatatea a doua a piesei curente.)
Ex: 1,2 2,6 6,8
date.in:
6
1 2
1 3
3 4
2 3
3 5
4 5
3
date.out:
1 2 2 3 3 1
1 2 2 3 3 4
1 2 2 3 3 5
2 1 1 3 3 4
2 1 1 3 3 2
2 1 1 3 3 5
...
5 4 4 3 3 2
5 4 4 3 3 5


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct piesa {int a,b;};
int p[100], x[100],n,a;
piesa d[100];

void citire()
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>d[i].a>>d[i].b;
  fin>>a;
}

void afis()
{
  int i;
  for(i=1;i<=a;i++)
    if(p[x[i]]==1) fout<<d[x[i]].a<<" "<<d[x[i]].b<<" ";
    else fout<<d[x[i]].b<<" "<<d[x[i]].a<<" ";
  fout<<endl;
}

int bun(int k)
{
  if(k>1)
  {
    if(p[x[k-1]]==1 && p[x[k]]==1 && d[x[k-1]].b!=d[x[k]].a) return 0;
    if(p[x[k-1]]==1 && p[x[k]]==2 && d[x[k-1]].b!=d[x[k]].b) return 0;
    if(p[x[k-1]]==2 && p[x[k]]==1 && d[x[k-1]].a!=d[x[k]].a) return 0;
    if(p[x[k-1]]==2 && p[x[k]]==2 && d[x[k-1]].a!=d[x[k]].b) return 0;
  }
  return 1;
}
void back(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    for(int dir=1;dir<=2;dir++)
    {
      x[k]=i;
      p[i]=dir;
      if(bun(k))
        if(k==a) afis();
        else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  citire();
  back(1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro